המכללה האקדמית גליל מערביהמכללה האקדמית גליל מערבי מציעה מגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן החל משנת 1994. על בסיס זה אושרה המכללה כמכללה אקדמית בשנת 2000.
המכללה נמצאת בעיצומו של תהליך אישור הבקשה להכרה בה כמוסד עצמאי והכרה בתוכניות לימוד חדשות עצמאיות ע"י המועצה להשכלה גבוהה, במקביל תימשך הפעילות למשך מספר שנים נוספות בחסות האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן.

1,840 סטודנטים לומדים במגוון המסלולים לתואר ראשון.
1,606 בוגרים כבר סיימו לימודים בהצלחה.

מה לומדים

המכללה מעניקה תואר ראשון במקצועות הבאים:

לימודי פסיכולוגיה

הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה במחלקה לפסיכולוגיה מיועדים לאפשר תנאים טובים ככל האפשר לרכישת ידע מדעי, עיוני וביצועי, על בני האדם כפרטים. מדובר בידע על אודות החוקיות שביסוד תופעות כגון התפתחות הפרט, תפיסה, תחושה, הרגשה, קשב, למידה, שימוש בשפה, חשיבה ותהליכים חברתיים.

לימודי קרימינולוגיה

קרימינולוגיה היא תורת הפשיעה, שעניינה הוא הבנת מעשים והתנהגויות המוגדרים מבחינה חברתית, או משפטית או קלינית או כל השלוש יחד כסוטים אשר יש להם אופי של פגיעה. לצורך כך מעורבים היבטים שונים של התייחסות לעניין הפשיעה: משפטיים, חברתיים, פסיכיאטרים ופסיכולוגיים.

לימודי לוגיסטיקה

מסלול הלוגיסטיקה נלמד כמקצוע מורחב ונועד להקנות לסטודנטים מבט אינטגרטיבי בהבנת ניהול מערכות לוגיסטיות, תוך הקניית ידע בסיסי בקורסים בכלכלה, ניהול ומדעי החברה הקשורים לתחום זה.

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הלימודים לתואר ראשון במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדים להקנות לסטודנטים כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית, כאשר במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה המודרנית והפוסט-מודרנית ובפרט על החברה הישראלית.

לימודי מדעי המדינה

לימודי מדעי המדינה הינם לימודי מחשבה מדינית, ממשל ופוליטיקה, מינהל ציבורי, יחסים בין לאומיים, ביטחון לאומי ומשטר בישראל, המאפשרים להבין לעומק ואף ליישם את הידע במגוון עשיר של נושאים. לימודי שיטות מחקר, סטטיסטיקה וכתיבת סמינריונים מכשירים ללימודים מתקדמים ומחקר עצמאי בעתיד. לימודי מדעי המדינה חשובים במיוחד למי שעובדים בתחום המינהל הציבורי כולל צבא ומשטרה ולמתעניינים בפעילות ציבורית ומעורבות חברתית ברמות השונות.

לימודי כלכלה ומנהל עסקים

מטרת הלימודים במסגרת החוג לכלכלה–מנהל עסקים הינה הקניית ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית של משקים לאומיים ושל היחידות הכלכליות המרכיבות משקים אלו. הלימודים מכוונים ליצירת הבנה כוללת של התופעות והתפתחויות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט. תכנית הלימודים של החוג משלבת ידע והתנסות מעשית , החל מרמת המיקרו של משקי הבית וחברות עסקיות וכלה ברמת המאקרו של הכלכלה הלאומית והבינלאומית.

לימודי מידע

מטרת הלימודים במסגרת החטיבה ללימודי מידע היא להכשיר אנשי ניהול ידע ומידענים בעלי השכלה רחבה שישתלבו בתעשיית המידע במגוון תפקידים ועמדות מפתח בתחומי המידע השונים במרכזי מידע, בספריות, בחברות הייטק בארגונים ציבוריים שעוסקים בטיפול, ארגון, דלייה ואחזור של מידע.

משאבי אנוש

מטרת לימודי משאבי אנוש כחטיבה שנייה הינה הכשרת עובדים שתפקידם לטפל ברווחת העובד בארגון וסביבת העבודה שלו, בד בבד עם הקניית ידע בניהול עדכני ומתקדם של המשאב האנושי , אשר מהווה יעד מרכזי בכל ארגון ומנהל ציבורי.הלימודים במסגרת החטיבה מיועדים להקנות לסטודנטים ידע וכלים מעשיים אשר באמצעותם יוכלו לחקור ולנתח הלכי רוח ארגוניים , תהליכי קבלת החלטות, קביעת מדיניות , ניהול משאבי אנוש ועוד.

לימודי השואה

חטיבת לימודי השואה הינה חטיבה שנייה , אותה ניתן לשלב בלימודים לתואר B.A רב-תחומי או במסלול B.A רב תחומי מובנה .הלימודים במסגרת חטיבת לימודי השואה מיועדים להרחיב את הידע וההבנה של אירועי השואה. ידיעה מעמיקה של השואה היא תנאי הכרחי להבנת ההויה הישראלית והזהות הישראלית בת זמננו ולכן היא מיועדת כחטיבה שניה גם למתמקדים בתחומי לימוד נוספים.

לימודי ביטחון לאומי

תכנית הלימודים כחטיבה שנייה מציעה סדרת קורסים שתכליתם הכרת נושאים של אסטרטגיה, בטחון לאומי ומודיעין בהקשר העולמי ובהקשר של מדינת ישראל.

למידה, לקויי למידה והמתקשים בלמידה (חטיבה שנייה בחינוך)

בין הנושאים המרכזיים בחינוך היום נכללים לימודי מיומנויות אקדמיות: קריאה וכתיבה, הבנת הנקרא, חשבון, ופיתוח כשרי אוריינות ותקשורת בכל תחומי המדיה הקיימים. בנוסף לכך קיים צורך לאפשר לבעלי תפקידים בחינוך להבין, לנתח ולפעול לאיתור לקויי למידה והמתקשים בלמידה, לאבחון וטיפול ראשוני. מטרת התוכנית המוצעת להפוך נושאים אלה לחלק מרכזי בלימודי החינוך במכללה, ובכך להיענות לרצונם של תלמידים רבים וגם להניח יסוד לבסיס השתלמויות אזורי שישרת את ישובי הצפון בתחום טיפוח האוריינות והטיפול במתקשים

טכנולוגיה ומידע בחינוך

בין הנושאים המרכזיים בחינוך היום נכללים אוריינות המידע והכרת הטכנולוגיות המאפשרות יצירת ערך מוסף בהוראה ולמידה. מבנה בית הספר ודרכי ההוראה בו לא השתנו באופן מהותי מאז המהפכה התעשייתית. המידע, והכלים לאיתורה וטיפול בה יש בהם לצקת ערך מוסף להוראה וללמידה. מטרת התוכנית המוצעת היא להקנות ללוקחים בה חלק, כלים מידעניים אותם ניתן לשלב בהוראה. התוכנית חושפת מגוון של כלים ודרכים לשילוב הטכנולוגיה המתאימה לניצול מיטבי של עולם המידע בהוראה.

חוג לימודי מדעי המחשב

חטיבת לימודי מדעי המחשב במכללה האקדמית גליל מערבי קיימת יותר משמונה שנים - עד לשנת 2006 כחטיבה ראשונה וכיום כחטיבה שנייה. סטודנטים של החטיבה לומדים את שפות התכנות מובנה (C) ומונחה עצמים (C++ ,Java ) ,שיטות מולטימדיה ותכנות באינטרנט,אלגוריתמים,מבנה נתונים ומתמטיקה בדידה כבסיס תיאורטי ללימודי מדעי המחשב. קורס "יחסי גומלין בין אנוש למחשב" מראה את ההיבטים החברתיים והתרבותיים של עולם המחשבים.

מכינות לבגרות וקדם אקדמיות

מתן הזדמנות נוספת לצעירים אחרי צבא להשתלבות בלימודים אקדמיים.
הכנת התלמידים כראוי לבחינת הבגרות.
הקניית הרגלי חשיבה ושיטות למידה המתאימות ללימודים אקדמיים.
ייעוץ לתלמידים לקראת סיום לימודיהם לקביעת המשך הלימודים.
הכנה וקידום התלמידים לקראת התמודדות עם דרישות אקדמיות בכל אחת מהאוניברסיטאות והמסלולים העל תיכוניים והמקצועיים הגבוהים האחרים.

שירותים לסטודנט

לרשות כלל הסטודנטים בקמפוס בכל מגמות ומסלולי הלימוד עומדים מגוון שירותי תמיכה וליווי בתחומים בהם עלול להתעורר קושי כלשהו. משרד דיקנאט הסטודנטים מסייע בבעיות אישיות, כלכליות ומנהלתיות. המשרד מספק שירותי ייעוץ ושירות פסיכולוגי, דיור במעונות, מלגות בהיקף של מיליוני ש"ח, תמיכה בסטודנטים לקויי למידה, סטודנטים עולים ועוד. אגודת הסטודנטים פועלת לקידום רווחת הסטודנטים החברים בה.האגודה מארגנת אירועים ופעילויות שונות, מסייעת במציאת עבודה, מפקחת על מחירים ועוד. במתחם המרכז לסטודנט נמצאות חנות הקולמוס, מרפאת השיניים, הקפיטריה ושירותי הצילום וההפקות שמספקים מענה קרוב ונוח לצרכי הסטודנטים.

המכללה האקדמית גליל מערבי - מידע שימושי

גולשים שקראו על "המכללה האקדמית גליל מערבי" התעניינו גם ב:

לימודי משפטים, לימודי אנגלית.

המלצות קריאה:

ללא.

חיפושים פופולאריים:

"לימודים","הצעות לימודים","לימודים בישראל".

תוכן עניינים 

  

קורסי העשרה ופנאי

 • לימודי שייט
  לימודי שייט
  יש קורסים שלא תרצו לפספס - לימודי שייט, הדרך הקלה להפיג מתחים בתקופת הלימודים...
 • לימודי תזונה
  לימודי תזונה
  מזון בריא הוא לא רק דרך חיים, אלא מקצוע לכל דבר...

מוסדות מומלצים

 • הטכניון
 • אוניברסיטת תל אביב
 • אוניברסיטת חיפה
/

מאמרים מומלצים

צור קשר

שם
טלפון
דוא"ל
אתר
מהות הפניה
הערות
שאלות