פסיכומטריכ-80 אלף מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה נבחנים מדי שנה בבחינות הפסיכומטריות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה הפסיכומטרית היא כלי מרכזי למיון מועמדים לחוגים ומסלולי לימוד ואמצעי לדירוגם על סולם הערכה אחיד.

מבנה הבחינה

הבחינה הפסיכומטרית בישראל מורכבת במשונה פרקים. כל פרק עוסק בנושא אחר מתוך שלושת התחומים הבאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. כל השאלות מופיעות בסגנון רב-בחירה (אמריקאי) ועל הנבחנים לבחור את התשובה הנכונה מתוך האפשרויות המוצגות לפניהם. כל פרק קצוב בזמן לפתרון השאלות המופיעות בו.

כל אחד מהתחומים המרכיבים את הבחינה הפסיכומטרית בודק יכולות אקדמיות הדרושות למי שרוצים להתקבל למסלולי הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. השאלות בחלק החשיבה המילולית בודקות את יכולת ניתוח הטקסטים של המועמד ללימודים, את יכולת ניתוח הטקסטים שלו, כישוריו הלוגיים והעושר הלשוני המצוי ברשותו. בפרק החשיבה הכמותית נבדקת היכולת של פתירת בעיות וניתוח נתונים והיכולת של שימוש במספרים ומונחים מתמטיים. בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית נבדקת רמת השליטה בשפה האנגלית שברשותו של המועמד בהיבט של אוצר המילים, קריאה והבנת טקסטים ברמה אקדמית.

הציון בבחינה הפסיכומטרי מהווה קריטריון קבלה למסלולי הלימוד השונים. ציון הממוצע הארצי בבחינה הפסיכומטרית בארץ הוא 530 נקודות מתוך 800. הנמוך ביותר הוא 200 נקודות והגבוה ביותר 800. ישנם מקצועות שקריטריון הקבלה אליהם אינו דורש ציון פסיכומטרי גבוה, כמו המקצועות בפקולטות למדעי הרוח והחברה – שאליהם זכאים להרשם מועמדים שקיבלו ציון של 450 לפחות בבחינה הפסיכומטרית. ואילו לפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע (או מדעים מדויקים) נדרש ציון של 650 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.

הציון בבחינה הפסיכומטרית מתחלק באחוזים בשלושת התחומים – 40% לתחום המילולי, 40% לתחום הכמותי ו-20% לאנגלית. הבחינה מורכב משני פרקים נוספים שנקראים "פיילוט" אך אלה אינם נכנסים לשקלול הציון אלא משמשים למחקר והשוואה סטטיסטית.

כדי לגשת לבחינה הפסיכומטרית יש להרשם דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה בירושלים. ניתן לעשות את הבחינה טרם ההרשמה ללימודים. הבחינה הפסיכומטרית נערכת ברחבי הארץ בכמה מועדים במהלך השנה וכן גם במקומות מסוימים בחו"ל. הבחינה מיועדת גם למועמדים שאינם דוברים את השפה העברית שכן היא מתורגמת גם לערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית וכן נוסח משולב עברי-אנגלי.

איך לומדים לבחינה הפסיכומטרית

אמנם הכשרים הנמדדים בבחינה הם בעצם תוצאה של לימודים בבית הספר, קריאה ותחומי התעניינות שונים ולמעשה הלימודים בבית הספר היסודי ובתיכון כבר מהווים כשלעצמם הכנה לבחינה הפסיכומטרית אלא שמאז הלימודים בתיכון חלקכם כבר שירת בצבא וחלקכם כבר השתתף, אולי, בקטיף פטריות בהודו. לפיכך תרגול מרוכז לפני הבחינה עשוי לשפר את ההישגים בתוצאות הבחינה.

חלק מהסיבות לחרדה מהבחינה נובע מחוסר היכרות עם הבחינה. לכן ככל שתכירו טוב יותר את הבחינה, את המאפיינים שלה, וסוגי השאלות המופיעים בה, כך תפחת רמת החרדה מפניה. דרכים נוספות לתרגול והתכוננות לבחינה הפסיכומטרית הן לימוד במסגרת קורסי ההכנה לפסיכומטרי. קורסי הפסיכומטרי השונים מציעים הכנה יסודית לקראת הבחינה, מה שעשוי בהחלט להועיל. הכנה כזו מבוססת על תרגול יסודי של הנושאים המופיעים בבחינה, ממש כמו לימודים בבית הספר. רוב הקורסים מובנים בדרך זו: תרגול וביסוס החומר בשלושת תחומי הבחינה על ידי שיעורים פרונטליים, חוברות עבודה בבית ולימודים וירטואליים בחלק הראשון והשני של הקורס ובחלק השלישי מרתון תרגול על ידי סימולציה של בחינות פסיכומטריות. הסימולציה מדמה בחינת אמת, גם מבחינת הזמנים המוקצבים לבחינה וגם מבחינת הסביבה בה מתקיימת הבחינה.

שיטות הלימוד

זו אינה תהיה קלישאה לומר שלבחינה הפסיכומטרית יכולת להשפיע על עתידכם האקדמי. במכונים השונים יודעים זאת והקורסים להכנה לפסיכומטרי לפיכך עוסקים בלימוד ותרגול שעות רבות של חומר לימודי בתחומים המקיפים את מבנה הבחינה. הלימודים נערכים בכיתות למידה פרונטלית עם מורים מיומנים המתמחים במקצוע אותו הם מלמדים. שייטת הלימוד ברוב המכונים היא כזו המתמקדת בהכנת התלמידים לקראת הבחינה על ידי ציודם בכלים שיסייעו להם להתמודד עם כשרי החשיבה של הבחינה במסגרת הזמן המוקצב לענות על השאלות בכל פרק ופרק.

על פי שיטה זו מותאמת גם מערכת לימודים אישית במטרה לענות על צרכיו של כל תלמיד ולחזק אותו בעיקר בתחומים שבהם הוא חלש.

כשבועיים וחצי לפני מועד הבחינה נוהגים המכונים ללימוד פסיכומטרי לערוך מרתונים. מרתונים אלה הם מפגשים שבהם מתרגלים התלמידים את כל החומר שלמדו במסגרת הקורס, הם עורכים סימולציות של בחינות במתכונת הפסיכומטרי ובמהלך כל התקופה הזו חוזרים שוב על החומר שנלמד על מנת להבטיח שהתלמיד יגיע לבחינה מוכן מכל ההיבטים.

משך הקורס כשלושה חודשים. תוקף הפסיכומטרי הוא 10 שנים מיום הבחינה.

איפה לומדים ?

High Q – בית ספר להכנה לבגרות ולבחינות הפסיכומטריות. שיטות לימוד תוך שימוש במערכות ממוחשבות, מערכת VOCABULAB – לימוד כל המילים הנדרשות לפסיכומטרי (דיוטה, לטנט, סטואי), לימוד באמצעות מצגות, אפליקציית PERSONAL TRAINER – מחולל שאלות לתרגול אישי באופן עצמאי, לשיפור יכולות חשיבה כמותית באלגברה, גיאומטריה, פתרון בעיות אחוזים, פתרון בעיות חפיפה, בעיות קצב ועוד.

אנקורי בגרות ופסיכומטרי – מסלול RELAX – שלוש פעמים בשבוע, 40 מפגשים; מסלול TARGET – פעמיים בשבוע, 28 מפגשים. שיטות לימוד: ANKORI ON LINE – מערכת למידה ותרגול ממוחשבת להכנה עצמית לקראת תחילת הקורס ובמהלכו. שיעורי יישום – כלים להתמודדות עם הבחינה על ידי לימוד מיומנויות רלוונטיות. חומר לימודים מעודכן. מדריכים מקצועיים ומתמחים לתרגול. מרתון.

לחמן בגרות ופסיכומטרי – הפסיכומטרי של לחמן. הדרכה על ידי מומחה לאנגלית ומומחה לחשיבה כמותית ומילולית. מכינה מקדימה לקורס לרענון. בחינה דיאגנוסטית לאבחון רמת הידע האישי והצבת יעדים להמשך קורס. כל שיעור מתחיל בחצי שעה של תרגול וחזרה על החומר. בשבועיים האחרונים "נוהל קרב" – מרתון של מפגשים יום יומיים ושמונה סימולציות של בחינות מלאות בתנאי בחינה אמיתיים. 17 ספרים וחוברות לימוד, 23 יחידות תרגול ומבחני ביניים, "לחניות טריות" – חוברת עדכנית. מסלול חד שבועי – מפגש שבועי לאורך שלושה חודשים, מסלול דו-שבועי – שני מפגשים בשבוע לאורך חודשיים, מסלול תיכונים – מיועד לתלמידי תיכון שרוצים לגשת לבחינה עוד בהיותם בבית הספר.

SMART – מורים בעלי ותק של כ-4 שנים בממוצע למורה, מעקב אישי ורצוף אחרי התלמיד לאורך כל הקורס, 25 שיעורים, 12 סימולציות של בחינות מקוריות ושלושה מפגשים אישיים. סה"כ 37 מפגשים וכ-200 שעות לימוד ותרגול.

EZ Way – מכון פסיכומטרי שמציע מסלול מרתון לשיפור ציון שני, מסלול מותאם לבעלי לקויות למידה, מסלול פרטי, מסלול קבוצתי עם מאמן פרטי. המסלול הפרטי: 60 שעות ועוד חודש אימון בכיתת מרתון. מסלול קבוצתי עם מאמן: 27 מפגשים של שיעורים בני 5 שעות תוך שימוש במצגות ויזואליות ממוחשבות, סרטונים ועוד ו-12 מבחני סימולציה, עד 29 תלמידים בכיתה. תגבורים באנגלית ומתמטיקה. תוכנית אימון פרטי "אחד על אחד" בנוסף על המפגשים הקבוצתיים.

אחוה – המכללה האקדמית באחריות אוניברסיטת הנגב – קורס פסיכומטרי ללקויי למידה. כיתות עד 15 תלמידים עם ליווי אישי, סדנת התמודדות עם חרדת בחינות ולחץ. פועל עם מכון "אלה" לאבחון לקויי למידה.

בגרות בקמפוס – בית הספר בקרית הטכניון בחיפה קם ביוזמת בית הספר הארצי להנדסאים שהוקם ב-1959 על ידי הטכניון ומשרד העבודה. קורס בן 4 חודשים בשיתוף !GO פסיכומטרי. לפני הקורס – מכינה בת שבועיים לרענון אלגברה, גיאומטריה ועוד. תוכנית אישית מותאמת. מדריכים בעלי ותק. מתרגל צמוד. 5000 עמודי פסיכומטרי, חוברות תרגול, חוברות מרתון, תשבצים וכרטיסיות מילים. מרתון.

הבית של תמר – מרכז לימודים עבור לקויי למידה. הכנה לפסיכומטרי ללקויי למידה: דיסלקציה, דיסגרפיה ובעיות קשב וריכוז. לימודים בקבוצות של 4 עד 12 תלמידים בקבוצה, עם שעות תגבור אימון ותוכנית אישיים, לפי הצרכים הספציפיים. תוכנית עבודה אישית, טכניקות למידה, ארגון החומר, שיעורי תרגול, שיעורי אסטרטגיה, תגבור אנגלית.

מבחן פסיכומטרי - מידע שימושי

גולשים שקראו על "מבחן פסיכומטרי" התעניינו גם ב:

לימודי משפטים, לימודי אנגלית.

המלצות קריאה:

ללא.

מקורות מידע נוספים:

ללא.

חיפושים פופולאריים:

"לימודים","הצעות לימודים","לימודים בישראל".

תוכן עניינים 

  

קורסי העשרה ופנאי

 • לימודי שייט
  לימודי שייט
  יש קורסים שלא תרצו לפספס - לימודי שייט, הדרך הקלה להפיג מתחים בתקופת הלימודים...
 • לימודי תזונה
  לימודי תזונה
  מזון בריא הוא לא רק דרך חיים, אלא מקצוע לכל דבר...

מוסדות מומלצים

 • הטכניון
 • אוניברסיטת תל אביב
 • אוניברסיטת חיפה
/

מאמרים מומלצים

צור קשר

שם
טלפון
דוא"ל
אתר
מהות הפניה
הערות
שאלות